Termeni & Conditii
ACHIZIȚIONARE DE PRODUSE ONLINE
Acest site este operat de S.C. ZERO WASTE EVENTS S.R.L.
S.C. ZERO WASTE EVENTS S.R.L. este o persoană juridică românească, cu sediul social în
Județul Brașov, Orașul Brașov, Str. Parcul Mic, Nr.8, Birou 1, Scara A, Ap. 4 având codul de
înregistrare fiscală 41723951, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.:
J8/3057/03.10.2019 tel:, denumită în continuare “zakup.ro”
Orice persoană care accesează site-ul zakup.ro și se înregistrează în mod valabil, comunicând
zakup.ro toate datele necesare, va fi denumită în continuare “Utilizator”.
Orice utilizator a transmis si finalizat o comanda cu privire la unul dintre produsele puse in
vânzare pe site-ul zakup.ro va fi denumit in continuare “Client”.
Prin accesarea site-ului zakup.ro toți utilizatorii consimt in mod expres sa respecte termenii si
condițiile prezentate mai jos, precum si legislația aplicabilă in domeniu, inclusiv termenii si
conditiile politicii de confidentialitate, care se regasesc detaliate, separat, in sectiunile
prezentate pe site.
Art. 1. DEFINIȚII
1.1. Pentru îndepărtarea oricăror interpretări contrare, in înțelesul prezentului contract,
următorii termeni au definițiile date mai jos:
1.2. Site reprezintă domeniul zakup.ro precum și subdomeniile acestuia.
1.3. Serviciu – pus la dispoziție de ZAKUP.RO prin intermediul platformei online
ce poate fi accesată la zakup.ro – serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile
publice disponibile ale site-ului, în sensul acordării posibilității Utilizatorului/Clientului să
contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte
mijloace de comunicare la distanță dar fără a se limita la acestea (inclusiv telefonic).
1.4. Comanda reprezintă documentul electronic, generat ca urmare a accesării siteului zakup.ro de către un Utilizatorul care a acceptat termenii si condițiile de utilizare
prezentate pe site.
1.5. Prin lansarea unei comenzi pe site, Utilizatorul este de acord, in mod ferm si
expres, cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Zakup.ro își derulează
operațiunile, neputand invoca ulterior eventuale imprejurari/stari de fapt de natura a modifica
aceste forme de comunicare.
1.6. Produse – orice produs încărcat pe pagina corespondentă adresei web zakup.ro, cu
mentiunea ca, in anumite situatii, pot exista eventuale diferente, nesemnificative, care nu sunt
apte sa modifice caracteristicile esentiale, de baza, ale produsului.
1.7. Contractul – reprezintă o Comanda confirmată în prealabil de către reprezentanții
Zakup.ro, prin care se acceptă livrarea produsului sau a produselor comandate de Client cu
respectarea prevederilor impuse de O.U.G 34/2014 privind contractul de furnizare de produse
încheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vânzare organizat de
către comerciant, care utilizează in mod exclusiv, înainte si la încheierea acestui contract, una
sau mai multe tehnici de comunicație la distanta.
1.8. Data intrării in vigoare a contractului – este data confirmării Comenzii de către
reprezentanții Zakup.ro, data la care contractul se considera legal incheiat, cu toate
consecintele juridice ce deriva din aceasta stare de fapt.
1.9. Specificații – toate specificațiile privind produsele încărcate pe site, astfel cum
acestea au fost puse la dispoziție de producător. În cazul în care, între specificațiile puse la
dispoziție de producător (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand
caracter exemplificativ si nu limitativ) apar diferențe ca rezultat al modificărilor impuse de
producător, ori rezulta alte diferente cauzate exclusiv de catre producator, Zakup.ro nu își
asumă răspunderea privind imaginea produselor prezentate pe site-ul zakup.ro, ori a
diferentelor (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter
exemplificativ si nu limitativ) cauzate exclusiv de catre producator, clientul neputand invoca
in contra ZAKUP.RO aspecte ori alte stari de fapt de natura a atrage raspunderea subscrisei,
indiferent de natura acesteia.
1.10. Prezenții termeni si condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului de
vânzare-cumpărare la distanța și se vor supune prevederilor O.U.G. 34/2014, precum si
oricarei alte norme in materie, in vigoare la data incheierii si derularii contractului. In masura
in care exista norme care guverneaza aceeasi situatie de fapt, norme care sunt contradictorii,
aplicabilitate va avea acea norma cu caracter mai favorabil fata de partea in culpa.
Art. 2. CONDIȚII GENERALE
2.1. Prin documentul prezent va aducem la cunoștința regulamentul privind termenii si
condițiile de folosire a site-ului Zakup.ro
2.2. Utilizarea site-ului zakup.ro (navigarea, accesul, cumpărarea produselor de pe acest
site, prelucrarea datelor cu caracter personal, etc.) implică garanția din partea clientului că a
împlinit vârsta de 18 ani, astfel incat beneficiaza de drepturile legale pentru a valida o
comanda și că este de acord cu termenii și condițiile expuse în conținut. Astfel, cel care a
implinit 18 ani beneficiaza de toate drepturile si obligatiile contractuale, izvorate din raportul
juridic generat de lansarea comenzii, respectiv confirmarea acesteia.
2.3. Administratorul site-ului zakup.ro își rezervă dreptul de a modifica in orice moment
conținutului acestui acord fără o notificare în prealabil.
2.4. Prin folosirea site-ului/conținutului/, Utilizatorul sau Clientul este singurul
responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta
răspunde pentru orice daune materiale, morale, intelectuale sau electronice sau de orice alta
natura produse site-ului sau conținutului aparținând ZAKUP.RO, în conformitate cu legislația
română în vigoare.
2.5. Cumpărătorul/Clientul nu poate sa revoce acordul exprimat in favoarea condițiilor
prezente in cuprinsul site-ului zakup.ro pe perioada derulării unui contract sau pana in
momentul in care acesta nu va achita contravaloarea tuturor contractelor neonorate fata de
ZAKUP.RO Exceptie face acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal insa o
astfel de eventuala revocare nu are niciun fel de consecinta asupra raporturilor contractuale
anterioare, deja nascute, in baza carora au luat nastere in mod valabil obligatii de plata, dar
neonorate, acestea urmand a fi achitate, integral, indiferent de optiunea clientului privitoare la
prelucrarea datelor sale cu caracter personal, aceasta optiune producand efecte numai pentru
viitor nu si pentru situatii anterior nascute.
2.6. In cazul in care Utilizatorul/Clientul a achitat contravaloarea tuturor contractelor
neonorate față de ZAKUP.RO si își menține intenția de revocare a acordului exprimat în
favoarea condițiilor prezente in cuprinsul site-ului: zakup.ro pe perioada derulării unei
comenzi, ZAKUP.RO urmează să anuleze cererea de produse a Utilizatorului/Clientului fără
nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să
pretindă celeilalte daune-interese.
Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI.
3.1. Obiectul Contractului îl constituie vânzarea produsului/produselor comandate pe site
de către Client si confirmate pentru livrare de către reprezentanții Zakup.ro În comanda vor
fi înscrise in mod obligatoriu: prețul de vânzare al produsului/produselor comandate,
modalitatea de plată, precum si termenul de plată. Cu toate acestea, lipsa vreunui astfel de
element nu lipseste de efecte juridice raportul contractual valabil nascut prin lansarea,
respectiv confirmarea comenzii, in masura in care acest raport contractual poate fi usor si
rezonabil verificat, la fel si consecintele sale juridice.
3.2. Proprietatea asupra produselor va fi transferată la momentul efectuării plății de către
Client in locația indicata in comanda (chiar daca in acea locatie nu se regaseste clientul
personal, plata urmand a fi realizata de o alta persoana, dar in locatia indicata de client si
pentru produsele comandate de acesta), înțelegând prin livrare – semnarea de primire a
documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in
cazul livrărilor efectuate de personalul Zakup.ro.
Art.4. PRETUL DE VANZARE. MODALITATI DE PLATĂ
4.1. Prețul de vânzare al produselor este cel afișat pe site. Prețul afișat include TVA,
precum și orice altă taxă aplicabilă (mai puțin cheltuielile de livrare ale
produsului/produselor). Prețul de vânzare poate fi modificat de către Zakup.ro, in orice
moment fără o notificare prealabilă. De asemenea, in functie de volumul comenzii, de pretul
acesteia, de produsul comandat ori de gradul de fidelitate a clientului, pretul final al
produselor poate fi negociat, independent de valoarea afisata pe site. Zakup.ro isi rezerva
dreptul exclusiv de a refuza unilateral o negociere in masura in care aceasta a fi in detrimentul
activitatii economice a societatii ori exista riscul ca o astfel de negociere sa creeze
dezavantaje viitoare societatii, indiferent de natura lor. In urma negocierii, pretul rezultat nu
poate fi superior celui afisat pe site, cu exceptia unor cazuri justificate precum comandarea
anumitor produse ori anumitor cantitati de produse, cu un anumit termen de livrare solicitat de
catre client dar care ar genera pentru furnizor un efort suplimentar fata de cel normal, generat
de o comanda uzuala.
4.2. Confirmarea inregistrarii comenzii, receptionata in mod automat de persoana care a
efectuat comanda, nu reprezinta o confirmare ferma si expresa a faptului ca
produsul/produsele comandate se afla pe stoc (existand posibilitatea ca disponibilitatea afisata
sa fie una aproximativa) si nu genereaza niciun fel de obligatie contractuala ori de alta natura
pentru vanzator, lansarea comenzii presupunand, initial, exclusiv confirmarea de inregistrare
si detalierea comenzii lansate.
Comanda plasata on-line, pe site-ul ZAKUP.RO, este valida si genereaza obligatii
contractuale pentru vanzator exclusiv ulterior confirmarii de catre acesta din urma si numai
daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii, fara niciun fel de exceptie:
• datele persoanei care a plasat comanda sunt complete si corecte, acesta furnizand
toate informatiile necesare, in conformite cu legislatia in vigoare, asumandu-si intreaga
responsabilitate pentru exactitatea si corectitudinea acestora;
• persoana care a lansat comanda ori beneficiarul respectivei comenzi nu este
inregistrat/a in baza de date ZAKUP.RO ca intrand sub incidenta art.4.3, art.4.4. din “Termeni
si Conditii”, imprejurari detaliate mai jos, si nici nu se regaseste in vreunul din aceste cazuri;
• produsele comandate se afla efectiv pe stocul vanzatorului si sunt disponibile pentru
onorarea concreta a comenzii lansate;
• nu exista erori de sistem ori altele asemenea, de natura a genera un pret eronat sau
incomplet (spre exemplu, valoarea produsului este afisata 0 = zero – lei ori pretul afisat ca si
valoare de tranzactionare a produsului, ca urmare a unei erori, este infim, derizoriu ori vadit
disproportionat, in raport cu cantitatea, calitatea si proprietatile produsului, fiind evident,
pentru orice consumator cu un grad mediu de pregatire si cunoastere, ca ar fi imposibila, din
punct de vedere comercial, tranzactionarea produsului la respectivul pret
• banca emitenta a cardului utilizat de persoana care a lansat comanda accepta
tranzactia
• vanzatorul emite factura fiscala pentru produsele comandate
In momentul confirmării comenzii, exclusiv in conditiile de mai sus, Zakup.ro va
emite o factură pentru produsele ce urmează a fi livrate, numai in masura in care sunt
indeplinite cumulativ aceste cerinte.
Momentul emiterii facturii reprezinta momentul incheierii efective a contractului,
contractul neconsiderandu-se incheiat nici in momentul lansarii comenzii si nici la momentul
la care este receptionata confirmarea inregistrarii comenzii din partea ZAKUP.RO.
ZAKUP.RO isi rezerva dreptul exclusiv de a anula oricand livrarea produselor
comandate/de a anula onorarea comenzii, chiar si ulterior emiterii facturii, in masura in care
se constata incidenta cazurilor sus-mentionate (inclusiv imprejurarea ca pretul a fost listat
gresit, ca urmare a unei erori – eroare IT, eroare materiala, eroare de afisare pe site, referitoare
la pretul produselor ori caracteristicile lor, etc. -, eroare care a generat un pret inexact, gresit,
infim sau derizoriu), neexistand in acest caz obligatia din partea vanzatorului de a
notifica/incunostiinta in prealabil clientul.
In masura anularii unei comenzi pentru si in conditiile detaliate mai sus, niciuna dintre
parti nu va fi tinuta la vreo obligatie, una fata de cealalta, in sensul ca niciuna dintre parti nu
va putea pretinde despagubiri de la cealalta parte, indiferent care ar fi natura acestor
despagubiri.
4.3. In momentul confirmării comenzii, Zakup.ro va emite o factură pentru produsele ce
urmează a fi livrate, Utilizatorul fiind obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii
facturii în conformitate cu legislația in vigoare, asumandu-si intreaga responabilitate pentru
exactitatea si corectitudinea acestora.
4.4. ZAKUP.RO se obliga sa onoreze, in conditii rezonabile, toate comenzile primite,
fara discriminare in randul clientelei. Cu toate acestea, ZAKUP.RO isi rezerva dreptul de a
refuza unilateral, in mod intemeiat, onorarea anumitor comenzi in masura in care apreciaza,
pe baza unor imprejurari reale si obiective, ca furnizarea produselor comandate catre anumite
persoane fie incalca normele in vigoare, fie nu ar fi oportuna realizarea livrarii (spre exemplu,
comanda este realizata de o persoana care a mai comandat anterior produse insa fie nu a
onorat plata acestora, fie a onorat-o cu intarziere, fie a onorat-o partial, in mod total
nejustificat, etc.), fie prin realizarea unei astfel de relatii comerciale societatii i s-ar aduce un
prejudiciu, indiferent de natra lui. In aceste cazuri, subscrisa nu este raspunzatoare pentru
neonorarea comenzii iar clientului/utilizatoruli nu i se va percepe niciun cost.
4.5. De asemenea, Zakup.ro isi rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o
anula unilateral in masura in care aceasta a fost plasata de o persoana care a manifestat fata de
subscrisa o atitudine neconforma normelor in vigoare ori a adoptat fata de aceasta o
atitudine/conduita ostila, sicanatorie, cu vadita rea credinta sau nejustificata. Zakup.ro isi
rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral in masura in care, pe
baza unor elemente obiective, se poate trage concluzia ca exista premisele adoptarii unei
astfel de conduite fata de subscrisa.
4.6. Bauturile alcoolice se pot achizitiona doar de catre persoanele care au implinit varsta
de18 ani. Livrarea comenzii poate fi anulata in orice moment in masura in care se depisteaza,
prin orice mijloc, in intervalul lansarii comenzii si cel al livrarii sale efective, faptul ca cel
care a lansat comanda, este minor ori exista alte impedimente ori indicii, de natura a-i afecta
discernamantul ori capacitatea de exercitiu.
4.7. Modalitățile de plată sunt:
– Plata in numerar – in lei, integral, la livrare. În cazul livrării produsului printr-o firmă
de curierat, plata acestuia se va face curierului delegat, respectiv firmei de curierat, pe baza de
chitanta ca si act doveditor al platii. Efectuarea plății de către client reprezintă acceptul
privind conformitatea produsului/produselor livrate.
– Plata cu cardul bancar – procesare securizata prin intermediul xxxxxxxx(xPay),
comision 0%, direct pe site. Comanda poate fi denuntata unilateral, fara nicio obligatie din
partea furnizorului, in masura in care tranzactia este invalidata ca urmare a neacceptarii
cardului clientului, in cazul platii on line.
4.8. In ipoteza in care clientul lanseaza comanda pe site-ul Zakup.ro, beneficiind de
transport gratuit si achitand pretul produselor comandate cu cardul bancar insa furnizeaza date
eronate sau incomplete, astfel incat produsele comandate se vor intoarce retur catre furnizor,
acesta din urma va restitui clientului pretul achitat din care va fi scazuta contravaloarea
transportului.
4.9. Promoțiile/ofertele prezente pe site sunt valabile in limita stocului disponibil si
numai in perioada indicata pe site, in conditiile afisate pe site.
4.10. In cazul in care contractul nu poate fi executat intrucat produsul nu mai este
disponibil, Zakup.ro va informa Clientul despre aceasta indisponibilitate, la data la care a luat
cunostinta despre acest caz. In eventualitatea in care produsul a fost deja platit, sumele primite
ca plata vor fi rambursate sai in termen de maximum 30 de zile, cu exceptia cazului in care
partile convin altfel.
4.11. Beneficiarul produselor livrate datoreaza Zakup.ro penalitati de intarziere in
cuantum de 0,5%/zi intarziere, calculate la valoarea totala a facturii, reprezentand pretul total
al produselor livrate, cu incepere din a doua zi ulterioara livrarii, in masura in care plata nu sa realizat anterior sau concomitent receptionarii marfurilor.
Art. 5. LIVRAREA PRODUSELOR
5.1. Livrarea produsului comandat (precum si a documentelor însoțitoare) se va face la
adresa indicata de Client, in termen de maxim 14 zile de la momentul ridicării produsului de
către www.curiera.ro, sau orice alta firma de curierat, care reprezintă termenul de retragere
din contractul încheiat cu Zakup.ro.
5.2. Livrarea se face numai pe teritoriul României.
5.3. In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare, Zakup.ro va anunța Clientul
cu privire la termenul estimat al livrării.
5.4. In cazul in care Clientul nu furnizează informații corecte cu privire la facturare sau
livrare, Zakup.ro va putea refuza livrarea, fără ca acest lucru sa se considere o încălcare a
Contractului, sau va putea stabili un nou termen de livrare, după îndeplinirea lipsurilor.
ZAKUP.RO isi rezerva dreptul de a refuza o noua livrare in masura in care comunicarea
inexacta ori eronata a datelor sus mentionate s-a realizat cu intentie si fara justificare.
5.5. Zakup.ro nu isi asuma raspunderea pentru intarzierile cauzate de firma de curierat,
responsabilitatea revenind integral acesteia, subscrisa garantand exclusiv indeplinirea
obligatiilor care tin de propria persoana si de propriii angajati.
5.6. In masura in care clientul nu este gasit de catre firma de curierat la adresa specificata
in comanda, ori adresa specificata in comanda nu este completa sau contine inadvertente, de
natura a face imposibila livrarea comenzii, precum si in cazul in care livrarea ar trebui sa se
realizeze intr-o locatie improprie, de natura a pune in pericol integritatea curierului, fapt care
face imposibila livrarea, clientul este raspunzator in integralitate pentru contravalorea
transportului.
5.7. In masura in care clientul revine si resolicita comanda, toate costurile legate de noul
transport sunt in sarcina sa.
5.8. In masura in care clientul, ulterior lansarii comenzii, anunta, in orice mod, Zakup.ro
despre intentia sa de a nu mai prelua produsul comandat, ori refuza preluarea produsului livrat
prin curierat, pretul nefiind achitat, clientul este raspunzator integral de intregul cost al
transportului ori de eventuale speze suportate de Zakup.ro ca urmare a lansarii comenzii
asupra careia s-a renuntat nejustificat.
5.9. In masura in care clientul achita contravaloarea produselor insa pana la momentul
livrarii/ridicarii lor se razgandeste, nejustificat, anuland comanda ori refuzand preluarea
produselor, Zakup.ro va restitui pretul achitat, urmand ca din acesta sa se scada eventualul
cost al transportului – daca acesta a fost efectuat – precum si orice alta suma reprezentand
eventuale speze suportate de Zakup.ro ca urmare a lansarii comenzii asupra careia s-a renuntat
in mod nejustificat.
5.10. Prin lansarea oricarei comenzi catre Zakup.ro, prin completarea formularului de
comanda in care clientul mentioneaza, ca si data de contact, numarul telefonic la care poate fi
apelat, acesta din urma isi manifesta acceptul, expres si neconditionat, ca respectivul numar
de telefon sa poata fi utilizat de Zakup.ro in scopul transmiterii de mesaje
promotionale/publicitare, oferte personalizate, mesaje cu ocazia sarbatorilor sau alte
evenimente, mesaje/informari referitoare la statusul comenzii in derulare, mesaje de
multumire privind comenzile lansate, precum si orice fel de informare din partea Zakup.ro
referitoare la produsele comercializate, la comenzile lansate ori activitatile comerciale
derulate de Zakup.ro.In cazul in care clientul nu doreste/nu mai doreste ca numarul de telefon
comunicat o data cu lansarea comenzii sa mai fie utilizat in scopurile sus-mentionate, acesta
este obligat sa informeze Zakup.ro, in conditiile mentionate la Sectiunea “Prelucrarea datelor
cu caracter personal”, lipsa unei astfel de informari/notificari catre ZAKUP.RO echivaland cu
acceptul, in continuare, al clientului pentru activitatile enumerate anterior.Zakup.ro nu este
responsabil pentru furnizarea de catre client a unui numar de telefon care nu ii apartine, la
care nu poate fi contactat ori al carui titular a devenit, ulterior comenzii, o terta persoana.
5.11.Clientul are oricand posibilitatea neconditionata de a transmite o
solicitare/notificare/instiintare scrisa, chiar nemotivata, catre ZAKUP.RO la
email contact@zakup.ro sau la adresa Str. Poienelor, nr. 5, Hala 4A, Brașov in vederea
dezabonarii de la newsletter ori prin care sa isi manifeste in mod expres intentia de a nu mai
receptiona din partea ZAKUP.RO, prin nicio cale de comunicare, la datele de contact
furnizate (telefon, e-mail, etc.), mesaje de informare/promotionale/referitoare la activitatile
comerciale ale ZAKUP.RO.
Art. 6. GARANTII
6.1. Toate produsele comercializate pe site, beneficiază de condiții de garantie conforme
legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor, producatorul fiind unic
responsabil pentru eventuale lipsuri, deficiente, neconformitati, etc., enumerarea avand
caracter exemplificativ, aceasta cuprinzand in esenta toti factorii avand legatura directa cu
producatorul.
6.2. Produsele comercializate de Zakup.ro sunt noi, in ambalajele originale si provin din
surse autorizate de fiecare producător in parte.
6.3. Zakup.ro poate limita capacitatea de achizionare a unor produse sau servicii
disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienti.
6.4. De asemenea, orice reclamație privind deficiente ale produsului/produselor
achiziționate pot fi făcute direct pe adresa contact@zakup.ro sau la sediul Zakup.ro in termen
de 14 zile de la recepție.
Art. 7. RETURNAREA PRODUSELOR
7.1. In functie de natura produselor, orice client persoana fizica (consumator) are dreptul
sa notifice în scris ZAKUP.RO că dorește denunțarea contractul de vânzare – cumpărare a
produsului/produselor comandat/comandate, fără ca acest lucru sa dea naștere la penalități si
fără a fi necesara invocarea vreunui motiv, cu condiția ca denunțarea sa se producă in termen
de maxim 45 zile de la livrarea comenzii.
7.2. ZAKUP.RO isi asuma obligatia de suportare a cheltuielilor privind returnarea
produselor in termenul de 30 zile mentionat anterior.
7.3. Returnarea produsului/produselor comandate si livrate se va realiza exclusiv la
adresa din Str. Poienelor, nr. 5, Hala 4A, Brașov, prin predarea personala a acestora de catre
clientul cumparator ori prin expedierea lor, pe cheltuiala cumparatorului client, printr-o firma
de curierat.
7.4. Contravaloarea produselor comandate, livrate de ZAKUP.RO si ulterior returnate de
catre clientul cumparator, in conditiile sus-mentionate, se va restitui exclusiv prin transfer
bancar, in contul personal al clientului cumparator, cu exceptia cazului in care acesta
imputerniceste in scopul aratat o terta persoana, prin act autentic notarial, inscris care se va
prezenta in original furnizorului.
7.5. Pentru produsele returnate care prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete,
urme de uzura, zgârieturi, lovituri, etc. Zakup.ro va avea dreptul de a alege dacă acceptă sau
nu returnarea sau daca diminueaza suma returnata, proportional cu deficienta constatata la
returnare, sens in care, prin transfer bancar, clientului cumparator ii va fi restituita exclusiv
aceasta valoare. Renunțarea la contract și restituirea produsului se va face în conformitate cu
instrucțiunile prezentate la Anexa B din OUG 34/2014.
7.6. În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, Zakup.ro va
rambursa contravaloarea acestuia, prin transfer bancar in conditiile sus-mentionate, in cel
mult 14 de zile de la primirea produselor, cu exceptia cazului in care se constata ca produsul
returnat prezinta lipsuri, deficiente, deteriorari, etc, situatie in care pretul se va reduce
proportional, potrivit art.7.5.
7.7. Denunțarea contractului in mod repetat, returnarea repetata de produse, fara o
justificare reala sau obiectiva, va putea fi considerata un abuz.
7.8. In orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie sa fie in aceeași stare,
sigilate, in ambalajul si cutia originala, cu etichetele intacte si împreuna cu toate documentele
care l-au însoțit (factura, bon fiscal sau alte documente), aceste conditii fiind cumulative, lipsa
uneia dand dreptul furnizorului de a refuza returnarea si restituirea pretului.
7.9. Acele produse la care producatorul impune conditii speciale de depozitare NU vor
fi acceptate pentru returnare de catre ZAKUP.RO, in conformitate cu OUG 34/2014 Art. 16
Lit. d).
7.10. Prevederile prezentului capitol se completează cu dispozițiile O.G. 34/2014, in
cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanta.
Art. 8. RASPUNDEREA ZAKUP.RO
8.1. Zakup.ro nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere a Utilizatorului sau a
Clientului in situația in care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termeni si
condiții sau de nerespectarea Contractului si celorlalte instrucțiuni menționate pe site.
8.2. Zakup.ro nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a
nefuncționării site-ului precum si pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor
link-uri accesibile de pe site.
8.3. Zakup.ro nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul/Clientul
sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Zakup.ro a oricăreia din
obligațiile sale conform Contractului si pentru daune care rezulta din utilizarea produselor
respective după livrare si, in special, pentru pierderea produselor.
8.4. Zakup.ro nu raspunde in fata niciunui client/utilizator pentru eventuale solicitari in
afara termenilor si conditiilor de fata, nu poate fi raspunzator pentru niciun fel de eventual
prejudiciu, material sau de alta natura, care ar deriva, direct sau indirect, din fapte ori alte
imprejurari care nu au fost mentionate in prezenta sectiune de Termeni si Conditii.
8.5. Zakup.ro isi rezerva dreptul de a anula comanda si de a nu tine rezervate produsele
comandate in cazul in care clientul nu poate fi contactat telefonic in termen de 24 de ore de la
plasarea comenzii.
Art. 9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
Toate materialele integrate în acest site (inclusiv descrierile produselor, modalitatea lor
de promovare, etc.) sunt proprietatea intelectuala a Zakup.ro. Aceste materiale nu pot fi
copiate sau reproduse, exceptând perioada de care este nevoie sa fie vizualizate online.
Incalcarea acestei obligatii confera ZAKUP.RO dreptul de a solicita atat daune interese cat si
obligarea celui care se face vinovat la incetarea de indata a actului prejudiciabil, care
nesocoteste proprietatea intelectuala a subscrisei.
Art. 10. UTILIZAREA ABUZIVA A SITE-ULUI zakup.ro
10.1. Se considera utilizare abuziva a site-ului orice utilizare făcută cu rea credinta, întrun mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislației in vigoare, in orice alt
mod care poate produce prejudicii Zakup.ro, ori in cu totul alte scopuri decat cele specifice
utilizarii normale a site-ului.
10.2. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica
conținutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul va fi
considerat o tentativa de fraudare a site-ului ori de a produce prejudicii subscrisei, organele
competente (inclusiv cele penale) urmand a fi sesizate sub acest aspect.
Art.11. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA
11.1. Zakup.ro poate cesiona si/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de
onorarea comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia in vederea
ducerii la îndeplinire a comenzii.
11.2. In caz de cesiune/subcontractare, Zakup.ro rămâne răspunzător fata de Client cu
privire la modul in care persoana căreia i-a cesionat contractul își îndeplinește obligațiile fata
de Client.
Art.12. – FORTA MAJORA
Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale
contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forța majora, in
conformitate cu legislația in vigoare.
Art. 13. LEGEA APLICABILA. LITIGII
13.1. Contractul este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între Zakup.ro si
Client se vor rezolva pe cale amiabilă, sens in care partea nemultumita va transmite, in
prealabil, o notificare, printr-un mijloc de comunicare apt sa faca dovada receptionarii de
catre cealalta parte, in cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de
instanțele judecătorești romane competente.